Aanandyogeshwar maharaj
 
Naam Chintanane Chintamukta Vha
 
Aanandyog
 
77th Jayanti Sohala of Sadguru Anandyogeshwar Nilkanth Maharaj - 26th August 2008